tisdag 16 januari 2018

Vinsten 2018 vårmarknad


 Vårens vinst kommer att gå till frivilligorganisationen Agape. Här kommer lite information.

Agape är en politisk och religiöst obunden frivilligorganisation som jobbar för ensamkommande barn och ungdomar. organisationens främsta uppdrag är att erbjuda stöd för barn som blivit utvisade, åldersuppskrivna eller flyttats från sina boenden när de fyllt 18 år. Agape bedriver verksamhet i Göteborg med omnejd och erbjuder bland annat fritidsaktiviteter, samtalsstöd och hjälp att strukturera vardag och skolgång. De driver öppet hus-verksamhet med övernattning och bjuder totalt 32 platser bemannat med volontärer samt förmedlar boende i frivilliga familjer. Sedan starten har de hjälpt ungefär 150 hemlösa ungdomar att få en bostad i Göteborgsområdet. Utöver att driva boende verkar Agape för att skapa struktur och rutiner för varje enskilt barn och ungdom, och se till att det finns sysselsättning och sammanhang, skola och fritid.De arbetar för att de primära basbehoven blir tillgodosedda, som mat, sömn, hygien, hälsa och en förutsägbar vardag. De har i dagsläget 18 aktiviteter i veckan där ungdomarna kan få gemenskap, sammanhang, fysisk aktivitet, läxhjälp, ett mål eller övernattning. Agape bidrar till en fantastisk insats för ensamkommande barn och ungdomar i Göteborgsområdet.  


// Kärra Barnmarknad 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar